WEVEN-SPINNEWIEL

Daar was een wuf dat spon,
daar was een wuf dat spon.
Al op een houten spinnewiel:
daar was geen toorteltje aan.

Vive la peperbusse,
Vive la Spa, tralalala
Gize, gaze, goeze,
Ronflonfloeze,
traderadera.

Haar mutse stond verdraaid,
haar mutse stond verdraaid.
Gelijk een Hollands moleken,
die met al windekes waait.

Vive......

Dat wuf had enen zin,
dat wuf had enen zin.
Als zij 's morgens buiten kroop,
's avonds kroop zij in.

Vive.....

Dat wuf had enen man,
dat wuf had enen man.
's Zondags heet hij Pieter,
's Maandags heet hij Jan.

Vive.....