MORGENGEBED

Onze Vader in de Hemel
Uw kinderen zijn wij.
Weef ons een kleed van stralend zonlicht.
Schering is de witte dageraad,
inslag de rode avond.
Laat de ruisende regen de franje zijn
en Uw regenboog de zoom.
Weef ons een kleed van stralend zonlicht.
Wij willen wandelen waar de vogels zingen.
Wij willen wandelen door het groene gras.
O, onze Vader in de Hemel