MARJA'S TROOST

Een bronzen rug, elastisch gegoten
moet jou toch heerlijk lijken.
Onverslijtbaar,ongebroken
zonder berouw...
dagen..... aan het getouw

En dan... laat liesje weten
dat ze je toch niet is vergeten.
met het vorderen der dagen
komen dit soort vrienden en -innen
je steeds meer behagen en beminnen!

Houd in ieder geval bij elk verband
de regie in eigen hand.

Gegroet en sterkte in de strijd
en pas op anders word je met bezoek verblijd.

Marja