KOM, SKAL VI KLIPPA SAUEN

Kom skal vi klippa sauen i dag,
klippa han bra, ja, klippa han bra. Sà skal vi spota sokkar til far,
svinga oss gladí dansen.
Surr, surr, surr, surr, surr, surr, rokken vàr gàr, garnet vi fàr,
surr, surr, surr, surr, surr, surr, svinga oss glad'i dansen.

Kom, skal vi karda ulla i dag,
karda ho bra, ja, karda ho bra.
Sà skal vi spota vottar til mor,
svinga oss glad'i dansen.
Surr, surr, surr, osb.

Kom, skal vi spinna garnet i dag,
spinna det bra, ja spinna det bra,
sà skal vi spota sokkar til bror,
svinga oss glad'i dansen.
Surr, surr, surr, osb.

Ko, skal vi farga garnet i dag,
farga det bra, ja, farga det bra.
Sà skal vi strikka jumper til Liv,
svinga oss glad'i dansen.
surr, surr, surr, osb.

Kom, skal vi nysta garnet i dag,
nysta det bra, ja, nysta det bra.
Sà skal vi strikka luve til Per,
svina oss glad'i dansen.
Surr, surr, surr, osb.

Kom, skal vi veva tyet i dag,
veva det bra, ja, veva det bra.
Klede vi syr av finaste slag,
svinga oss glad'i dansen.
Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk,
vevstolen gàr, skyttelen gàr.
Dunk, dunk, dunk, dunk, dunk, dunk,
svinga os glad'i dansen.