De Weever

De Weever  
Ghij die wel op uw handwerck let
maakt doch het Stuck uw's leevens net.
Gelijck de weefspoel door't gescheer,
Soo vluchtig zijn de leevens daagen,
En koomen Eeuwiglijck niet weer:
Dat Elck Sich dan voorsichtich draage:
Is't Leef stuck Recht, of slecht gedaan,
Daar sal Goed, of quaad Loon op staan.

(uit; Jan Luyken, Het menselijk bedrijf, Amsterdam 1694. Nieuwe uitgave: Elseviers Bibelot Reeks 1984)