21 februari 2021 79!

Alle festiviteiten rondom het ouder worden werden opgeschort. In sommige felicitaties werd al gezinspeeld op " mè volgent jaor, dan wuurt geviert!", want dan zou ik 80 kunnen worden. We zullen zien. Voor wat gisteren betrof, het was een heel leuke dag. Ik werd niet vergeten, app-jes, telefoontjes, mailtjes, ja zelfs ouderwetse al of niet volgeschreven kaarten werden op enigerlei manier bezorgd. En we hebben zelfs nog een ronde over het plateau gemaakt. Nuuj hoes, Helle, Terstraten, terug naar Griezegröbbe. Stralend weer, en daar profiteerden jong en oud van. Wandelaars, fietsers, auto cabriolets, menigeen vergezeld van zijn of haar trouwe viervoeter. 
Voorjaar hing in de lucht, love is in the air! De deskundigen voorspellen nog een aantal dagen dit voorjaarsweer. Dat wordt lopen! Negenenzeventig!

Reactie toevoegen