19 maart 2012. vogel.

Soms heb je stomweg geluk. We werkten in de tuin, alle restanten van de winter werden bij elkaar geharkt
en op de composthoop gegooid. Daar kan het dan verder vergaan en tot stof wederkeren.
Ik schopte tegen een oude stronk van een fruitboom die hier ooit stond.
Stronk breekt af, valt op zijn kant... en het wás er!

Het woog bijna niks, maar toen ik hem op de verlaten steen legde, de steen waar een van de dames zat,
werd de stronk een vogel in de laatste vlucht.
Een beetje een gewonde, klauwende vogel.
Nu staat hij binnen, ik ga er aan werken om het beeld dat ik had, tot bééld te vormen.
Na lange tijd staat het pannetje was weer op de kookplaat.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen