DE LUXE KEMPEN

Vrienden wil naar mijn reden luisteren. Ik heb hier een aardig lied. 
Niemand zal er zich aan storen, al is 't in de Kempen geschied.
Als dat er van twee jonggezellen, vrijden een meisje, paarden het. 
Zodat ze beiden beloofd heeft te trouwen, maar niet hoe dat ging op 't eind.

De ene was een rijke knevel, en daarbij een pachterszoon. 
De andere was een arme wever, spanden beiden het meisje de kroon. 
De wever wist zo lieflijk te praten, naar het meisje haren zin. 
Zodat ze den pachter heeft verlaten, toen hij kwam vrijen liet z'm niet meer in.

De pachter dacht toen bij zijn eigen, wel daar speelt de duivel mee. I
Ik zal er die lelijke wever wel krijgen, houden met Kaatje de Vree. 
Want al heb ik mijn deel gekregen, daarbij acht ik niemendal. 
Ik zal er die wever de mantel uitvegen, zodat hij het nog lang onthouden zal.

Hij is toen grammende aangekomen, bij een jager niet ver vandaan. 
Hij heeft er een wolfsklem genomen, al om de wever te vangen voorwaar. 
Al om hem met zijn benen te vangen, maar dat ging niet naar zijn zin. 
Wie een put graaft voor een ander, valt er dikwijls zelve in.

Hij ging toen 's avonds weer naar zijn Kaatje, toen hij het klemmeke hadde gericht. 
Totdat hij zijn broek af moest stropen, het was koud en al lang niet meer licht. 
Daar hij nu de plaats vermiste, waar hij zijn wolfsklem hadde gezet. 
Hij draaide zijn gatje, hij kakte en piste, al om de klem was dat niet net.

Maar toen de dikke begon te vallen, o, wat een raar ding was dat. 
Wie zou er met zulke dingen niet mallen, de klem die sloeg dicht om zijn gat. 
Zo zat hij in de klem gevangen, gelijk een wolf in het bos. 
En hij rukte en plukte zijn gatje, doch de klem, die wou niet meer los.

Ten laatste moest een jager hem bevrijden, en beduidde hem zeer schoon, 
Twee honderd gulden moest hij hierbij leggen, moest hij geven als jagersloon. 
Hij mag niet meer bij Kaatje komen, want 't is met hem gedaan 
De wolfsklem heeft hem zijn krachten ontnomen, hij kan niet meer uit vrijen gaan.

Een heel relaas, droefheid en ellende alom, een ware smartlap.