23 oktober 2016. 18 minuten...

We hebben zo'n grijze-plaag-kaart van de spoorwegen.
Eens per twee maanden mag je dan een dag vrij reizen. We gebruiken die kaart vooral om het Rijksmuseum, 
Stedelijk, Gemeentemuseum, Boymans van Beuningen of een andere bestemming te bereiken.
Verleden woensdag kon ik niet beschikken over onze auto, Tiny had een afspraak bij de kapper in Geleen.
Ik moest naar Heerlen waar ik op woensdagmorgen een aamtal lezingen volg over literatuur, links tussen vroeger en nu.
"Grand Tour" heet de cursus., naar de reizen die in vroeger jaren gemaakt werden om de opleiding af te ronden van, 
meestal, welgestelde jongeren.
Dat ging dan richting Italië of Griekenland, bakermat van onze beschaving.

Ik ging met Tiny mee naar Geleen Oost, laadde de beide kaarten op voor de reizen van oktober en november, liep het perron op,
checkte in bij de betreffende paal, lees op het display: vrije reisdag oktober-november!
Als mijn trein komt, de boemel naar Heerlen, vraag ik de conducteur hoe dat zit. Of ik mijn vrije reisdag nu besteed.
Ja, inderdaad. 
Dus ik ben die vrije dag nu kwijt?
Ja.
18 minuten reizen!
 

Reactie toevoegen