22 oktober 2021 room at the top

Categorie: 

In 1992, bijna 30 jaar geleden, werd mijn broer directeur van het bedrijf waar hij jarenlang werkte.
  
Bij die gelegenheid boden wij, mijn zus en ik en onze andere helften, hem een beeldje aan. Passend bij de gelegenheid. Room at the top. Een volledig leeg bureaublad, enigszins uitgesleten waar de hand van de baas ligt. En verder...? Niets! Mijn werkwijze en uitvoering volgend leunt de bazin achterover, zorgvuldig haar kapsel verzorgend. Een lachje, "dat heb ik goed geregeld!". Het aanbieden van het "kunstwerk" gebeurde tijdens een eten in kleine kring, in Geleenhof in Heerlen. Omdat het hem allemaal totaal onverwacht overviel, was de feestelijke overdracht en onthulling een heel geslaagde gebeurtenis. 
Nu heeft het beeldje een volgende betekenis gekregen...

Reactie toevoegen