16 april 2012. voeëgel.

Terug uit Grathem. De bronsgieter heeft mijn werk bekeken en al aangekondigd wat ik vreesde:
dat zal niet zó makkelijk gaan.
Veren verbranden wel, maar laten geen ruimte voor brons. Het zouden maar uitsteeksels worden, zonder vorm. Dat betekent dat er was onder de vleugels gesmeerd moet worden.
Samen met Ankie heb ik dat al voor een deel gedaan. Maar was moet hard zijn vóór je de volgende laag kunt aanbrengen.
Ja, en nu ga ik op zoek naar een krantenwijkje, een oliebollenkraam of een friture om een en ander te bekostigen. Ik kan natuurlijk ook mijn gironummer vermelden...

De datum dat hij gegoten wordt, is gepland voor 15 mei. Daarna neemt het afwerken een kleine week in beslag, vervolgens wordt hij op een steen gezet en dan kan hij weer naar huis.
Hier krijgt hij dan de finishing touch, nog wat glimpunten aanbrengen, de snavel polijsten, het gaat maar door.
Morgen ga ik naar de steenhouwer, hier in het dorp, om een passend blok te bestellen.

Reactie toevoegen