1 april 2018 Pasen

Op een dag die gewoonlijk gebruikt wordt om een meer of minder geslaagde aprilgrap te lanceren....
Er is heel veel afgeknabbeld van het Roomse Paasfeest, zoals dat in mijn kinderjaren beleefd en gevierd werd.
Een overdaad aan kerkbezoek, de vastentijd beeindigd, je mocht weer snoepen.
En, natuurlijk, de fabel dat de klokken uit Rome terug gekomen zijn. 
Volgeladen met gekleurde eieren!

Een schamele opbrengst, ik heb dan ook niet echt lopen zoeken waar de haas de eitjes verstopt heeft.
Maar vanmorgen, bij het ontbijt, waren ze wel lekker. Ik heb met "köppe" of "tietsje" gewonnen.

We hopen dat iedereen een paar fijne dagen beleeft, al of niet gekoppeld aan de gedachte van de Verrijzenis van Christus.
Zo dadelijk zal de paus weer " Danke voor de bloeme." ,zeggen.

Reactie toevoegen